Als directeur heb je de regie in handen

“Aves kijkt naar wat ze doet én waar ze vernieuwend kan zijn.”

Een duizendpoot met een brede blik op onderwijs. Sicco Schoonewille is een directeur die graag samenwerkt en zich op vele onderwijskundige vlakken wil en ook mag ontwikkelen. “Aves is inmiddels een grote club met een kleurrijk palet aan scholen. Samen denken we out of the box en kijken we altijd naar hoe we ons onderwijs nog aantrekkelijker kunnen maken.”

Hart voor onderwijs

Met de Pabo en een universitaire opleiding onderwijskunde op zak startte Sicco met invalwerk als leerkracht bij voormalig Stichting Christelijk Primair Onderwijs in de Noordoostpolder. In 2012 werd hij directeur van basisschool De Schalmei in Bant en in 2016 kwam daar het directeurschap van De Zeester in Marknesse bij. Inmiddels is hij al vier jaar te vinden aan het roer van zijn eigen oude basisschool: De Triangel in Emmeloord.

Taalrijk en kansgelijkheid

Op De Triangel kent Sicco zijn leerlingen allemaal bij naam. ‘Het draait ook om de kinderen, dat is ons werk. School moet een veilige plek zijn waar ze kunnen groeien. Alles wat wij doen, komt hen ten goede. Dat moet altijd het uitgangspunt zijn.’

‘We investeren in het kind op allerlei manieren. De Triangel is bijvoorbeeld een taalrijke school. Lezen stimuleren we zoveel mogelijk. Daarnaast hebben we als school een regiofunctie voor kinderen waarbij de taalontwikkeling anders loopt dan bij leeftijdsgenootjes (TOS). Dit pakken we samen op met Kentalis.’

‘Ook hebben we met collega-school De Keerkring uit Emmeloord het initiatief ‘Pak die Kans’ opgestart. Na schooltijd kunnen alle kinderen van beide scholen meedoen met activiteiten op school. Sporten, muziek maken of andere culturele activiteiten zijn niet voor ieder kind binnen handbereik. Soms komt dat omdat er thuis geen mogelijkheden voor zijn. Met ‘Pak die Kans’ kunnen de kinderen ontdekken wat ze leuk vinden en prikkelen we hun ambities voor later. Ook hierin trekken we op met allerlei lokale partners.’

"Jij bepaalt zelf hoe ‘goed’ onderwijs er voor jouw leerlingen uitziet."

Veelzijdig en uitdagend

‘Aves is een fijne en toegankelijke organisatie. Je mag meedenken met allerlei ontwikkelingen en plannen op stichtingsniveau én er zijn een groot aantal Aves-collega’s en externe partners om mee samen te werken. Je leert van elkaar en het maakt je werk nog leuker. Daarnaast krijg je als directeur de regie over het onderwijs op jouw school. Jij bepaalt zelf hoe ‘goed’ onderwijs er voor jouw leerlingen uitziet’, zegt Sicco.

‘Naast mijn directeurschap heb ik verschillende andere taken. Dat houdt me scherp en dat daagt me uit. Ik ben onder andere voorzitter van de werkgroep Qui Volant (meer- en hoogbegaafdheid), ik denk mee over de digitalisering van de informatieoverdracht van het PO naar het VO (OSO) en ik neem deel aan de ontwikkelgroep ‘Verschil Verbindt’. Binnen de laatste werkgroep spreek ik met Windesheim en collega’s uit het werkveld. Samen brainstormen we hoe we studenten beter kunnen opleiden en het vak aantrekkelijker kunnen maken.’

Betrokkenheid en sfeer

‘Dat ik dicht bij de kinderen sta, vind ik het mooiste van mijn werk. Letterlijk, maar ook als het gaat om de beleidsmatige en strategische kant van mijn vak. En al vliegt een dag voorbij, ik neem de tijd voor persoonlijke aandacht. Of dat nu contact is met een ouder of een praatje met één van mijn toppers van leerkrachten. Dat draagt bij aan ieders betrokkenheid en de fijne sfeer op school. Werken aan de toekomst van de kinderen, dat doen we namelijk samen.’

Sicco Schoonewille

Bevlogen en enthousiast voor de klas? Dan is Aves op zoek naar jou.
Bekijk onze vacatures »