Ben jij verbindend, onderzoekend en innovatief?

Dan ben jij onze nieuwe adviseur onderwijs!

In verband met het vertrek van één van de huidige adviseurs onderwijs zoeken wij op korte termijn een adviseur onderwijs voor het cvb voor 0,5 fte.

Aves is vanaf 1 januari 2019 een onderwijsorganisatie van 34 scholen met verschillende denominaties (openbare, katholieke, christelijke en samenwerkingsscholen). Aves biedt betekenisvol en toekomstgericht onderwijs voor kinderen in de Noordoostpolder, Kampen en Vollenhove. Aves zet kinderen voorop! Vanuit de kernwaarden lef, passie en groei willen de medewerkers van Aves het basisonderwijs innoveren en ontwikkelen. Aves maakt werk van onderwijs en opvoeding; kwalitatief, waarde(n)vol en grensverleggend. Aves, jouw plek bij ons!
 
Als adviseur onderwijs van het cvb houd je overzicht over de scholen en heb je een signalerende rol voor het bestuur.  
Je ontwikkelt en implementeert onderwijs- en kwaliteitsbeleid. Je bent het aanspreekpunt voor directeuren op het gebied van Passend Onderwijs. En je geeft gevraagd en ongevraagd [MF1] advies over onderwijsontwikkeling en onderwijskwaliteit aan het bestuur, de directeuren en IB-ers.   
 
Je maakt deel uit van team Onderwijs dat bestaat uit twee adviseurs onderwijs en een adviseur onderwijs ICT onder leiding van de bestuurssecretaris.

Wat ga je doen?
 • Je signaleert ontwikkelingen en behoeften binnen het onderwijs en je vertaalt deze naar beleidsvoorstellen voor het cvb.
 • Je selecteert in samenwerking met team HRM aanbod voor de Aves academie [MF2] en je hebt daarover contact met aanbieders.
 • Je volgt en analyseert de schoolontwikkelingen en resultaten van onze scholen en je voert hierover onderwijsgesprekken met de directeuren en IB-ers.
 • Je adviseert scholen over onderwijskundige wet- en regelgeving.
 • Je geeft in samenspraak met de scholen vorm aan Passend Onderwijs binnen Aves met als uitgangspunt: een passende plek voor elk kind, het liefst thuisnabij.
 • Je stimuleert verbinding zowel tussen de scholen als binnen het bestuurskantoor.
 • Je geeft leiding aan of denkt mee in projectgroepen over specifieke onderwerpen en je organiseert studiedagen.
Wat vragen wij?
 • Een (master)opleiding op het gebied van onderwijsontwikkeling.
 • Uitstekend analytisch vermogen.
 • Goede communicatieve vaardigheden en organisatiesensitiviteit.
 • Ervaring in het schrijven van (formele en informele) beleidsnotities.
 • Het vermogen om collega’s te inspireren.
Wat bieden wij jou?
 • Volop ontwikkelmogelijkheden.
 • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.
 • De functie is ingeschaald in schaal OOP11 conform de cao po.
 • Een dienstverband voor 1 jaar met bij goed functioneren uitzicht op een vaste benoeming.
 • Een Microsoft Surface in bruikleen.
Reageren

Interesse? Stuur je motivatiebrief en cv dan voor 30 september 2022 naar de sollicitatiecommissie; l.quak@aves.nl.
Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Greetje Kruidhof, adviseur onderwijs. Tel. (0527) 24 92 41.

De gesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 4 oktober 2022.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Onze medewerkers vertellen je graag over hun ervaring bij ons.
Lees de verhalen »