Voor OBS de Carrousel is Aves op zoek naar een

Leerkracht 7-8 (m/v)

per 1 januari 2023
wtf 1,0 (of vanaf 0,4)

OBS de Carrousel is een openbare school waar het draait om ontmoeting. Elkaar zien, elkaar willen begrijpen en met elkaar bouwen. Bouwen aan een open, kleurrijke en dynamische leeromgeving, waar we verbinding leggen met de wereld om ons heen. Wij dagen kinderen uit de beste versie van zichzelf te zijn. Wij nodigen ouders uit onze school kleur te geven. En wij vragen van onszelf dat we dagelijks werken aan prachtig onderwijs. Pas als kinderen schitteren, zijn wij tevreden. De school bestaat uit vier combinatiegroepen, een vreedzaam klimaat, levensbeschouwelijk onderwijs, gedigitaliseerde materialen, veel aandacht voor taal en een thematische aanpak. Ben jij onze volgende kanjer in de bovenbouw?

Aves is een onderwijsorganisatie van 34 scholen met verschillende denominaties (openbare, katholieke, christelijke en samenwerkingsscholen). Aves biedt betekenisvol en toekomstgericht onderwijs voor kinderen in de Noordoostpolder, Kampen en Vollenhove. Aves zet kinderen voorop! Vanuit de kernwaarden lef, passie en groei willen de medewerkers van Aves het basisonderwijs innoveren en ontwikkelen. Aves maakt werk van onderwijs en opvoeding; kwalitatief, waarde(n)vol en grensverleggend. Aves, jouw plek bij ons!

We zoeken een leerkracht die:
 • affiniteit heeft met een multiculturele samenstelling van de school;
 • de kinderen in groep 7-8 weet te prikkelen, te sturen en een eigen stem geeft;
 • vanuit een thematische insteek de lessen kan vormgeven;
 • kan samenwerken met vakdocenten: gym, lessen leren leven, yoga en muziek;
 • de Vreedzame aanpak in de school kan uitdragen in woord en beeld;
 • uit de voeten kan met de vele ict-mogelijkheden binnen het gebouw;
 • geniet van de eindfase van groep 8 en de kinderen voorbereidt op het voortgezet onderwijs.
Wat bieden wij?
 • Volop ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.
 • Een functie ingeschaald in schaal LB conform de CAO-PO.
 • Een dienstverband voor 1 jaar met bij goed functioneren uitzicht op een vaste benoeming.
 • Een Microsoft Surface in bruikleen.
Interesse?

Stuur je motivatie brief en cv dan uiterlijk 11 december naar Aves t.a.v. Henny Nijenhuis; h.nijenhuis@aves.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact leggen met Alex Blei, tel 0527-612261.

Onze medewerkers vertellen je graag over hun ervaring bij ons.
Lees de verhalen »